Hisheen là chất tạo bóng cứng và chống thấm  (03 trong 01)  dùng cho gạch ,đá ,ngói ,gốm ..vv , tường sơn nước.

 – Ngoại quan: chất lỏng,màu trắng sữa

  – Định mức : gạch gốm : 3-4 m2/kg, các vật liệu khác :4-5 m2/kg

 Hướng dẫn sử dụng: – để nguyên chất lắc đều khi thi công chống thấm.Dùng cọ quét liên tiếp từ 2-3 lớp lên bề mặt gạch hoặc tường sơn nước,lớp đầu tiên phải còn ẩm  khi thực hiện lớp 2 và 3.lớp cuối để khô thoáng .Hiệu quả cao nhất sau 24h.

- Hiệu quả sử dụng: trên 05 năm

- Đóng gói : 1kg/5kg