AQUA – HISEAL

 AQua-hiseal là hóa chất chống thấm vô hình  chuyên dùng chống thấm bên trong và bên ngoài tất cả các loại tường ,với hợp chất gốc silicone.  , thay thế nước pha trộn với sơn hoặc  pha với nước lăn trực tiếp trên bề mặt tường sơn nước,tường xi măng, tường hồ dầu ..vv

  • Hướng dẫn sử dụng :
  1. Dùng AQua – HiSeal pha với nước theo tỉ lệ 1:3 ,sau đó quét trực tiếp 2 lớp lên tất cả các loại tường như : tường sơn nước , tường hồ dầu ,tường vữa tô .,vv( khi quét lớp thứ 2 ,lớp thứ 1 phải còn ẩm )
  2. Dùng AQua – HiSeal thế nước pha vào sơn lăn  2 lớp như sơn thông thường

ĐẶC ĐIỂM & ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
• Ngoại quan…………………………………………………………..  chất lỏng
• Màu …………………………………………………………………….  trong suốt
• Định mức sử dụng: pha với nước :7-10m2/kg
• Hiệu quả sử dụng (năm), khoảng …………………………..   trên 5
• Đóng gói (bình nhựa, kg)  ……………………………………… 1 & 5

Lưu ý :

 –  Hiệu quả chống thấm sẽ phát huy sau khi bề mặt hoàn khô ráo .

  – Đạt hiệu quả cao nhất sau 24 h .